EDL do IES MANUEL MURGUÍA - Contáctanos

Don da palabra

O don da palabra, aquilo que consegue
todos os propósitos do ser humano,
o que move a sociedade ao seu antollo,
capaz de conquistar calquera cousa se é ben utilizada,
o don da palabra.
Tendemos a infravalorala
sen saber realmente de que é capaz,
todos os altos cargos do mundo
saben perfectamente como utilizala,
o arma máis potente de todas,
o don da palabra.

Juan Darío Souto Pombo
Samuel Balseiro Díaz
José David Rodríguez Reyes