EDL do IES MANUEL MURGUÍA - Contáctanos

Esta é a triste realidade

Xuntos camiñando pola praia
xuntos dende neniños

Deitados con medo
a perdernos nos soños

Medo a quedarnos sós
rezando perdón…

Un perdón que nunca chegará.