EDL do IES MANUEL MURGUÍA - Contáctanos

O galego no mundo : Oxford

Hoxe falamos con estudantes de Oxford. Eles estudan galego dende hai pouco tempo, pero xa son capaces de falar un galego fluído.