EDL do IES MANUEL MURGUÍA - Contáctanos

Poema de amor

Amors, mercé no sia

no t’abandonasses,

Que lo meu cor desire

membrando me matasses

E non e credería

que t’amor me faltasse,

Ne a la vita mía

per altres me camiases.