EDL do IES MANUEL MURGUÍA - Contáctanos

Unha pequena historia de dous

Eu mirote, e miro o que agochan os teus ollos
Ollos que gardan estrelas
As mesmas estrelas que observamos xuntos.

Ese amor no que tanto tempo pensei
a mesmo amor que xuramos coidar
o mesmo amor que ambos decidimos custodiar

Miro, e véxote cunha sonrisa ,
unha sonrisa que quero que gardes
unha sonrisa que quero que me dediques

Aitana,Carlota e Cristina 4ºC